Therapie en coaching

De werkwijze die gebruikt wordt geeft de cliënt een helder beeld van de huidige situatie, van een mogelijke oplossing en van de weg die hij of zij kan bewandelen om van die oplossing werkelijkheid te maken.

De benadering richt zich op de ontwikkeling van intuïtie en bewustzijn. Dit maakt dat de cliënt de oplossing volledig kan integreren en makkelijker kan toepassen in zijn realiteit.

Dat maakt deze methode interessant voor wie wil leren en er klaar voor is om dat nieuwe in beslissingen en acties om te zetten. Er wordt een sneller resultaat beoogd door meer nadruk te leggen op ieders verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor wat je overkomt, kan aangeleerd en getraind worden. Het maakt individuen, relaties en grotere gehelen weerbaar en gezond.

Er wordt interactief en ervaringsgericht gewerkt en er wordt gezorgd naar efficiëntie.

Belangrijkste focus is het ontwikkelen van gewaarzijn over hoe we in interactie gaan. Zo krijgen we meer zicht op hoe we vanuit ons eigen levensverhaal contacten aangaan. Hierin worden we ook beïnvloed door grotere collectieven waar we deel van uitmaken : als mens in deze maatschappij, als man, als vrouw, …   Oude wijsheid helpt ons in de zoektocht naar meer vitaliteit en veerkracht.