Individuele Transpersoonlijke Therapie en Coaching (via het Reconstuctive Model)

Online sessies zijn ook mogelijk.

(Transpersoonlijk = “wat de persoon overstijgt”)

Mensen groeien sinds hun kindertijd op in een bepaalde situatie (opvoeding, cultuur, religie, taal,..), waarin ze zich leren handhaven, want deze situatie is nooit “ideaal”.  In die handhaving zet de persoon een masker op en de eigen essentie gaat ondergronds.

Voor de persoon is wat er rondom gebeurt dé realiteit.  Hier wordt een verhaal gecreëerd over zichzelf en de wereld.  Hierdoor treden er allerlei beperkingen op in perceptie, in idee rond mogelijkheden, in interactie met anderen en het leven.  En we gaan eindeloos in dezelfde herhalingen.

De moeilijkheden en crisissen in ons dagelijks leven zijn vaak een reflectie van belemmeringen die wij vanuit ons gezin van oorsprong meedragen.

Hier meer bewustzijn over krijgen, het bredere geheel zien, ont-leren, biedt mogelijkheden om het “nieuwe” te gaan uitproberen en uit de herhaling te komen.

Meer zicht krijgen op het innerlijke kind in ons en hoe hiermee omgaan, geeft ons mogelijkheden om meer in onze volwassenheid te komen en dus meer verantwoordelijkheid op te nemen.

Hier is moed voor nodig en vertrouwen dat het leven ons geeft wat we nodig hebben om te groeien.

En om hier in een flow te geraken is het nodig dat zowel lichaam, geest als emoties in balans gebracht worden. Hiervoor worden dan ook oefeningen aangereikt om vanuit een andere laag dan ons hoofd tot informatie te komen.

Want er is veel meer dan dat wij met ons hoofd kunnen begrijpen of veel meer dan dat we waarnemen met onze zintuigen…