Doelgroep

Ik ga er van uit dat iedere volwassene welkom is, welke vraag je ook hebt.  Een kennismakingsgesprek zal uitmaken of je op de juiste plek beland bent.  

Ik vertrek niet zozeer vanuit “diagnoses” om hier naar voor te schuiven met wie ik werk.  Maar mensen weten uiteraard graag of ze met hun “probleem” terecht kunnen.  Maar het is belangrijk om te weten dat als we iets gaan benoemen als een “probleem”, of het nu burn-out/bore-out (of andere werkgerelateerde vragen), stress, depressie, angst, trauma, relationele problemen, verlieservaringen of nog iets anders, dan vertrekken we eerder vanuit de machteloosheid, het vast zitten, vereenzelvigen we ons te veel met het “probleem” en vertrekken we minder vanuit de mogelijkheden en de kracht.  En in dit laatste geloof ik heel erg.  Een mens is tot heel veel in staat, maar dit vraagt een beweging, een andere manier van kijken.  En dat is waar ik graag met jou wil in verdiepen.

Ik schuif wel graag een aantal items, thema’s of doelgroepen naar voor, om op die manier wat toe te lichten hoe ik kijk naar de mens, het leven.  Wat voor mij belangrijker is om je in te herkennen en te zien of je bij mij op je plek bent.  Of dat het is waar je naartoe wil.

 1. Bewustworden van je functioneren

  We hebben ons bewust te worden van onze overlevingsmodus, onze reacties, onze perceptie, onze programmering of het geleerde, om vrijer met het leven te kunnen omgaan.

 2. Balans in lichaam, geest en emoties

  Op deze 3 domeinen kunnen we enorm in onevenwicht geraken. Via het lichaam kunnen we signalen gaan opvangen dat er iets schort, maar ook onze gedachten kunnen met ons alle kanten opgaan, alsook onze emoties (angst, kwaadheid, verdriet, liefde) kunnen heel onrustig zijn. Deze domeinen hebben tegelijkertijd aandacht nodig, het ene kan niet zonder het andere, om in de flow van het leven te komen.

 3. Relatie met “de andere” (partner, ouders, kinderen, vrienden, collega’s, buren,…)

  Mensen gaan in contact met elkaar vanuit hun eigen referentie, vanuit hun eigen perceptie… dit zorgt vaak voor verwarring tussen mensen. Opheldering van deze verwarring kan meer mogelijkheden geven in het omgaan met “de andere”.

 4. Eigenwaarde

  Heel wat mensen houden zich “klein”, worstelen met “mogen zijn”.
  Beelden en overtuigingen over jezelf, de wereld, het leven houden je daar in.
  Bewustwording hiervan en proeven van nieuwe ervaringen, kan je in beweging zettten.

 5. Relatie met eten

  Een gewrongen relatie met eten is altijd het topje van de ijsberg. Het toont iets, maar het gaat nooit om het eten zelf.
  De betekenis van eten moet blootgelegd worden, zodat er meer keuzevrijheid komt om hiermee om te gaan.

 6. Vrouwen

  Vrouwen hebben andere vragen dan mannen.
  Vrouwen zitten anders in elkaar dan mannen, hebben een andere soort energie.
  Vrouwen hebben andere kwaliteiten dan mannen. Er is een neiging om vrouwen en mannen gelijk te schakelen. We hebben geen “mannen” te worden om succesvol te zijn in het leven.
  Alleen een vrouw kan een andere vrouw helemaal begrijpen.
  Vrouwen hebben zich te verenigen, daarom ook workshops alleen voor vrouwen. Op die manier kunnen we van elkaar leren, elkaar ondersteunen, maar ook spiegels zijn voor elkaar.

 7. Moeders

  Heel veel moeders zijn uitgeput. Vinden geen balans tussen hun kinderen en zichzelf.
  Moeders zitten vast in beelden over wat “een goede moeder” moet zijn.
  Er wordt veel geïnvesteerd dikwijls in het moederschap om iemand te zijn, om goed bevonden te worden, erkenning te krijgen of goedgekeurd te worden.

 8. Overgangen of crisissen

  Een overlijden, een verlies, een scheiding, een overgang naar een andere levensfase… kunnen mensen destabiliseren… maar er zit ook een enorm potentieel in deze crisissen… een kans tot groei…

 9. Persoonlijke Ontwikkeling

  Mensen gebruiken slechts 10% van hun mogelijkheden.
  Het is fijn om hierin verder te durven gaan, om naar expansie te gaan.
  Leren, ontwikkelen, groeien is de drijfveer.
  Uit het comfort, naar de uitdaging toe.
  Een rijk pad bewandelen, een rijk leven leven.

 10. Zingeving

  Heel wat mensen vragen zich af wat het leven betekent.
  Door goed contact te krijgen met jezelf kan je hier achter komen, want zingeving is een persoonlijke zaak.
  Hierbij is het belangrijk om uit te maken waarom jij hier op deze wereld rondloopt. Dat je “zin” geeft aan hetgeen je hebt meegemaakt, dat dat jouw specifieke krachten geeft en de mens bent die je bent.
  Jezelf uitdagen om al je mogelijkheden in te zetten maakt je “tevreden”.
  De combinatie dat je blij wordt van hetgeen je doet en dat de wereld er beter van wordt.