Visie

Je loopt vast, weet niet welke richting uitgaan, komt telkens in dezelfde moeilijke (conflict) situaties terecht, de relatie met (één van) je ouders is gespannen, je vraagt je af wie je bent als vrouw, afhankelijkheid ontkracht je, je stelt uit, je bent bang om dingen te doen, je maakt je klein (grijs), je kan moeilijk loslaten, je vraagt je af waar het leven nu eigenlijk over gaat, je voelt telkens weer dat zuigende gevoel dat je alles hebt wat je moet hebben en dat het toch niet klopt, …

 

Door je gewaarzijn meer aan te scherpen gaan we het beeld dat je over het leven (dat je ontwikkeld hebt tussen 0 – 6 jaar) hebt verruimen en we leggen de systemen, die je mogelijks belemmeren, bloot, waardoor er meer mogelijkheden voelbaar worden.  Hiervoor gaan we ook intensief energetisch lichaamswerk inzetten ( kan in individuele sessies, maar groepen bieden hier een meerwaarde door de groepsdynamica).  We gaan onze overlevingsmechanismen transformeren.   We veranderen niet, we blijven wie we zijn, maar gaan meer onze kwaliteiten inzetten, die ontstaan vanuit hetgeen we gemist hebben en/of hetgeen ons is aangedaan.  Vanuit het geleerde, de verworven percepties en de perspectieven, zal er verantwoordelijkheid moeten genomen worden, maar ook keuzes zullen moeten gemaakt worden om tot actie over te gaan, wil je niet terug in “het oude” vervallen.  Meer en meer wordt ervaren dat obstakels in het leven kansen bieden tot leren, ontwikkeling en groei.  Gelukkig zijn is niet “er zijn” of “er geraken”, maar is een innerlijke tocht in volle kracht, die je je hele leven kan bewandelen, zodat je jouw “missie” kan neerzetten.