Visie en methode

Het leven is een pad. “Er geraken” is niet belangrijk, maar wel dat je onderweg doet wat je te doen hebt, om verder te geraken. En dat gaat over leren, groeien, ontwikkelen. Dat zorgt ervoor dat je verder geraakt op je pad en meer te zien krijgt. Het gaat niet over “verder” en “meer” op zich, maar dat je wel de mogelijkheden die je hebt, benut. Want dat is het dat mensen “content” maakt. Leven wat je in je hebt en dat inzetten voor het grotere geheel. Daar wil ik mensen graag in op weg helpen…

Hoe wil ik dat doen?

  • Mensen komen met klachten of verlangens.  Vandaaruit is het in eerste instantie nodig om mensen bewust te maken. Besef te krijgen over hun functioneren (hun automatismen, hun overlevingsmechanismes, hun perceptie, hun reacties, hun programmering of het geleerde,…) om vandaaruit vrijer met het leven te kunnen omgaan.  En in dit proces is het nodig om meer balans te krijgen in lichaam, geest en emoties, tegelijkertijd.  Zodat men meer in de flow van het leven kan komen.

  • Vandaaruit is actie nodig, zodat het niet alleen bij “weten” blijft. Maar dat mensen zichzelf ervaringen geven, zodat hun overtuigingen kunnen veranderen. Het nieuwe opzoeken, vanuit een vertrouwen in het leven, ook al weet je niet waar dit naartoe gaat.  Meer mogelijkheden worden voelbaar.  Kiezen en verantwoodelijkheid opnemen, wat moed vraagt, zijn niet weg te denken in dit proces.  Op die manier kunnen we therapie ook kortdurend houden.  “Simple, clear and effective” is een goed moto.

  • Dit wordt, naast individuele gesprekken, gefaciliteerd door workshops (als de cliënt hiervoor kiest), waarin we mensen in andere bewustzijnslagen brengen via actieve groepsmeditatie (bodywork), zodat er ook vanbinnen uit een beweging kan komen. Zodat het niet alleen gaat om een “gedragsverandering”, maar ook een ander soort “weten” dat vooruit stuwt.